Har du problem med  dina händer? 
Boka in en tid för bedömning, träning, råd och konsultation.

Har du problem med smärta, domningar, stickningar eller andra fenomen i dina händer? 
Jag kan hjälpa dig att göra en bedömning, ge dig träningstips och behandling.Definition av Arbetsterapi: Antaget av FSAs förbundsstyrelse i maj 2002:

"Arbetsterapiämnet omfattar det mänskliga görandet så som det uttrycks i socialt och kulturellt definierade aktiviteter. Arbetsterapiämnet är kunskapen och vetenskapen om hur resurser i individen, omgivningen och aktiviteter interagerar och stimulerar till delaktighet i livssituationen. Kunskapen och vetenskapen innefattar även förebyggande och terapeutisk tillämpning med syfte att stimulera till välbefinnande i det dagliga livet."