Mer om Kraniosakral terapi:

Det kraniosakrala systemet omfattar skallen (kranium) och korsbenet (sakrum) samt det som förbinder dessa två poler – ett hydrauliskt system inneslutet av hjärn- och ryggmärgshinnorna och skyddat av ryggkotorna. Det kraniosakrala systemet omgärdar det centrala nervsystemet, som är ansvarigt för i princip allt som sker i vår kropp. En obalans i det kraniosakrala systemet ger en påverkan i hela eller olika delar av kroppen.

Kraniosakral terapi har utvecklats ur den osteopatiska läran. Osteopaten Dr WG Sutherland utvecklade under första hälften av 1900-talet ett sätt att behandla obalanser i det kraniosakrala systemet genom att påverka främst skallens olika strukturer i förhållande till varandra men även korsbenets relation till bäckenet (SI-leder) samt flera andra strukturer ingående i det kraniosakrala systemet.

Dr WG Sutherland och hans efterföljare vidareutvecklade så småningom behandlingsmetoden till att omfatta hela kroppen och fann metoder att registrera de olika rörelser som en helt frisk kropp uttrycker i alla dess olika vävnader. Genom den kunskapen var det också möjligt att palpera fram områden som inte kunde uttrycka de fria vävnadsrörelserna och genom mycket små och mjuka manipulationer återskapa de ursprungliga rörelserna som leder till ökat flöde i vävnadsvätskorna och innebär att en läkningsprocess kan påbörjas.

En kranioskral terapeut har mycket goda kunskaper om kroppens uppbyggnad och hur kroppens alla strukturer samverkar med varandra i en helhet. Terapeuterna övar upp sin förmåga att med händerna kunna registrera vävnadernas rörelsemönster och assisterar på så sätt, så långt det är möjligt vid varje behandlingstillfälle, återgång till kroppens ursprungsrörelser. Och när kroppens olika vävnader fungerar mer i harmoni med varandra skapas bästa möjliga förutsättning för kroppen att börja läka sig själv.