Ronnie föreläser i UK - 9 av rörelserna
Ronnie berättar
RGRM metoden för dementa
Memory Blocks - Att komma ihåg utantill !